Coaching kind & jongere

Als coach verleen ik op een laagdrempelige manier hulp aan jouw kind. Samen met jouw kind ga ik

(in één- op- één sessies) op zoek naar de talenten en kwaliteiten die al in hem/haar zitten om van daaruit te leren omgaan met de uitdagingen waar hij/zij tegenaan kan lopen. Hierbij reik ik jouw kind

(en jullie als ouders) handvatten aan die kunnen leiden tot een oplossing. Zodat jouw kind kan leren leven vanuit zijn/haar kracht.

 

Ieder kind is anders en daarom is ook ieder coachingstraject anders. Ik kijk naar de behoeftes van jouw kind en pas het traject daarop aan.

Onder andere door middel van spel, creativiteit, praten en bewegen,  werken we op verschillende levels aan dat wat er nodig is. 

Psycho- educatie hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Soms zijn er specifieke behoeften van jouw kind waarbij de inzet van psycho-educatie helpend kan zijn. Met psycho-educatie krijgt jouw kind meer kennis en inzicht over bijvoorbeeld de werking van het brein, belemmerende en helpende overtuigingen, het nut van emoties en hoe het komt dat hij/zij zoveel voelt. Zo kan psycho-educatie bijdragen aan het ontdekken van talenten en uitdagingen en kan jouw kind zijn talent leren inzetten als kracht.

 

 

 

 

 leerbegeleiding

Executieve functies

Het is ook mogelijk dat ik jouw kind help bij het leren leren. Tijdens dit traject breng ik samen met jou de ontwikkeling van de executieve functies van jouw kind in kaart. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. Het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. Gedurende de sessies besteed ik aandacht aan díe executieve functies die nog wat training kunnen gebruiken.

 

Leerstrategieën 

Daarnaast check ik ook altijd wat voor voorkeursleerstijl jouw kind heeft. Een rechts georiënteerd brein heeft namelijk een andere aanpak nodig dan een links georiënteerd brein. 

Heeft jouw kind een rechts georiënteerd brein? Dan leert het het liefst visueel (ook wel beelddenken genoemd) en kinesthetisch (met gevoel). Onze huidige onderwijssystemen zijn echter gericht op het  links georiënteerde brein (met taal en verstand). Door handige leerstrategieën aan te reiken, passend bij het rechterbrein, leert jouw kind zijn brein in te zetten als kracht. Zo komt er wél uit wat er daadwerkelijk in hem/haar zit!

 

 

 

 

 

 Kernvisiecoaching

 

Je kunt ook kiezen voor coaching met de Kernvisie methode. De Kernvisie methode is er speciaal voor kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om jouw kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar persoonlijke kracht te laten leren. Zo krijgt jouw kind plezier in het leren en merk je al snel dat sociaal- emotionele problemen en/of gedragsproblemen verminderen of zelfs verdwijnen.

 

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers, maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren. 
Jouw kind is met behulp van de Kernvisie methode in staat uitdaging(en) op het gebied van leren, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag  visueel te maken. Zo leert jouw kind deze uitdaging(en) zelf te veranderen en zal het zich daardoor sterker gaan voelen.

 

In een aantal regio’s wordt de Kernvisie methode vergoed vanuit de jeugdzorg. Via de huisarts of het CJG kunt u een verwijzing aanvragen. 
Op de site van de Kernvisie methode vind je de desbetreffende regio's en kun je je verder verdiepen in de Kernvisie methode. 

 

 

Onderwijsbegeleiding

 

 

Soms kan het ook fijn zijn dat ik meedenk hoe het onderwijs passend gemaakt kan worden voor jouw kind. Door in gesprek te gaan met jullie als ouders, jullie kind, de school én door middel van observaties in de klas  kan ik advies geven om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Mijn ervaring is dat juist de samenwerking tussen jullie, jullie kind, de school en mij als professional leidt tot het daadwerkelijk kunnen zetten van mooie stappen.

 

Sommige scholen bieden de mogelijkheid om hulpverlening in te zetten vanuit gelden voor Passend Onderwijs. Vraag altijd even na bij de school van jouw kind wat de mogelijkheden zijn.