Coaching kind & jongere

Als coach verleen ik op een laagdrempelige manier hulp aan jouw kind. Samen met jouw kind ga ik

(in één- op- één sessies) op zoek naar de talenten en kwaliteiten die al in hem/haar zitten om van daaruit te leren omgaan met de uitdagingen waar hij/zij tegenaan kan lopen. Hierbij reik ik jouw kind

(en jullie als ouders) handvatten aan die kunnen leiden tot een oplossing. Zodat jouw kind kan leren leven vanuit zijn/haar kracht.

 

Ieder kind is anders en daarom is ook ieder coachingstraject anders. Ik kijk naar de behoeftes van jouw kind en pas het traject daarop aan.

Onder andere door middel van spel, creativiteit, praten en bewegen,  werken we op verschillende levels aan dat wat er nodig is. 

Psycho- educatie hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Soms zijn er specifieke behoeften van jouw kind waarbij de inzet van psycho-educatie helpend kan zijn. Met psycho-educatie krijgt jouw kind meer kennis en inzicht over bijvoorbeeld de werking van het brein, belemmerende en helpende overtuigingen, het nut van emoties en hoe het komt dat hij/zij zoveel voelt. Zo kan psycho-educatie bijdragen aan het ontdekken van talenten en uitdagingen en kan jouw kind zijn talent leren inzetten als kracht.

 

 

 

 

 leerbegeleiding

Executieve functies

Het is ook mogelijk dat ik jouw kind help bij het leren leren. Tijdens dit traject breng ik samen met jou de ontwikkeling van de executieve functies van jouw kind in kaart. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. Het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. Gedurende de sessies besteed ik aandacht aan díe executieve functies die nog wat training kunnen gebruiken.

 

Leerstrategieën 

Daarnaast check ik ook altijd wat voor voorkeursleerstijl jouw kind heeft. Een rechts georiënteerd brein heeft namelijk een andere aanpak nodig dan een links georiënteerd brein. 

Heeft jouw kind een rechts georiënteerd brein? Dan leert het het liefst visueel (ook wel beelddenken genoemd) en kinesthetisch (met gevoel). Onze huidige onderwijssystemen zijn echter gericht op het  links georiënteerde brein (met taal en verstand). Door handige leerstrategieën aan te reiken, passend bij het rechterbrein, leert jouw kind zijn brein in te zetten als kracht. Zo komt er wél uit wat er daadwerkelijk in hem/haar zit!

 

 

 

 

 

 Kernvisiecoaching

 

Je kunt ook kiezen voor coaching met de Kernvisie methode. De Kernvisie methode is er speciaal voor kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om jouw kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar persoonlijke kracht te laten leren. Zo krijgt jouw kind plezier in het leren en merk je al snel dat sociaal- emotionele problemen en/of gedragsproblemen verminderen of zelfs verdwijnen.

 

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers, maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren. 
Jouw kind is met behulp van de Kernvisie methode in staat uitdaging(en) op het gebied van leren, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag  visueel te maken. Zo leert jouw kind deze uitdaging(en) zelf te veranderen en zal het zich daardoor sterker gaan voelen.

 

In een aantal regio’s wordt de Kernvisie methode vergoed vanuit de jeugdzorg. Via de huisarts of het CJG kunt u een verwijzing aanvragen. 
Op de site van de Kernvisie methode vind je de desbetreffende regio's en kun je je verder verdiepen in de Kernvisie methode. 

 

 

Onderwijsbegeleiding

 

 

Soms kan het ook fijn zijn dat ik meedenk hoe het onderwijs passend gemaakt kan worden voor jouw kind. Door in gesprek te gaan met jullie als ouders, jullie kind, de school én door middel van observaties in de klas  kan ik advies geven om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Mijn ervaring is dat juist de samenwerking tussen jullie, jullie kind, de school en mij als professional leidt tot het daadwerkelijk kunnen zetten van mooie stappen.

 

Sommige scholen bieden de mogelijkheid om hulpverlening in te zetten vanuit gelden voor Passend Onderwijs. Vraag altijd even na bij de school van jouw kind wat de mogelijkheden zijn.

 Didactisch Onderzoek

 

Soms is het wenselijk om een didactisch onderzoek te laten afnemen bij jou kind. Omdat er vragen spelen als: 'waarom komt er niet uit wat er in hem/haar zit? Wat is het daadwerkelijke functioneringsniveau van mijn kind? Waardoor is ervaart mijn kind zoveel stress? Of waarom is er zoveel weerstand richting schoolse taken?'. 

Bij het didactisch onderzoek staat het in kaart brengen van het didactisch niveau centraal. Ik onderzoek dan wat het huidige niveau van rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling is en breng de executieve functies in kaart. Ook kijk ik in het didactisch onderzoek naar de leervoorkeur die jouw kind heeft en welke leeringangen het beste ontwikkeld zijn. Middels verslaglegging van de behaalde doelen, hiaten en uitgebreide verslaglegging van de observaties tijdens het didactisch onderzoek verkrijg je inzicht in welke aanpak voor je kind het best zal werken.  

 

 

 

Achtergrondinformatie
Hoogsensitieve mensen nemen subtiele waarnemingen op uit hun omgeving en verwerken deze diepgaand. Dit betekent dan ook dat zij vaak meer tijd nodig hebben om deze informatie te verwerken en te kunnen reageren op een situatie. Dit gaat vaak gepaard met intense emoties.


Hoogsensitiviteit: een begrip wat je steeds vaker hoort. Gelukkig maar! Want maar liefst 1 op de 5 mensen is hoogsensitief. En dus ook 20% van de kinderen uit jouw klas. Even concreet: wanneer je uitgaat van een klas van 25 kinderen betekent dit dat er 5 kinderen in jouw klas zitten die hoogsensitief kunnen zijn. Ja zíjn. Hoogsensitiviteit is namelijk geen aandoening of stoornis, maar een eigenschap. Een prachtige eigenschap, met veel kwaliteiten. En een eigenschap met de nodige uitdagingen. Voor het kind zelf, voor ouders (verzorgers) én voor de leerkracht.

Maar wat betekent het eigenlijk om hoogsensitief te zijn?
Hoe herken je hoogsensitiviteit bij een kind?
Wat zijn eigenlijk die kwaliteiten van hoogsensitiviteit?
Hoe benut je als leerkracht of als kind deze kwaliteiten in de klas? Tegen welke uitdagingen lopen deze kinderen aan?
Hoe help ik ze als leerkracht daarbij, zodat ook zij een fijne schooltijd ervaren?

In deze 2 uur durende workshop doen de leerkrachten inzicht en kennis op over hoogsensitiviteit (psycho-educatie) en worden zich bewust van hoe zij hoogsensitiviteit bij een kind kunnen herkennen én erkennen. Daarbij krijgen de leerkrachten praktische tools aangereikt die direct toepasbaar zijn voor in de klas.

Eindresultaat na de workshop: Leerkrachten……
• …krijgen meer kennis over- en inzicht in hoogsensitiviteit.
• …leren hoogsensitiviteit (h)erkennen, bij zowel extraverte als introverte kinderen.

• …ontdekken de kracht van het hoogsensitieve brein.

• …worden zich bewust van de uitdagingen die hoogsensitiviteit met zich mee kan brengen

• …kunnen met praktische tools aan de slag in de klas.
 

Prijs op aanvraag.

 Workshops bij jou op school

.

 

Wil jij je samen met je team je verder verdiepen in Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit? Dat kan! Ik denk graag met jullie mee. Ik breng jullie beginsituatie in kaart, jullie behoeften als school/klas/team en breng jullie hulpvraag in kaart, om dit vervolgens mee te nemen in een passende workshop. 

 

Zo wordt het een workshop op maat.


 

 Workshop 'Fijn gevoelig'

Recensies

Onlangs heeft Janine bij ons op school een workshop over hoog-gevoeligheid gegeven. Bij binnenkomst in het lokaal werden we al duidelijk overprikkeld door geuren en geluiden. Leuk en leerzaam om dat zelf ook te ervaren. Janine heeft vervolgens op haar geheel eigen en enthousiaste manier informatie gedeeld en dit ondersteunt met eigen ervaringen en ervaringen uit de praktijk. Dit was heel fijn en het bracht de materie dichterbij. Wij vonden het een fijne en leerzame middag. Zeker een aanrader als je nog op zoek bent naar invulling voor een studiedag!