Tarieven Ouders

 

Tarieven Scholen

 

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW. Onderstaande diensten zijn per uur, tenzij anders vermeld. 

 

 • Intakegesprek €95 
 • Begeleiding/coaching €85
 • Oudergesprek €85
 • Zorgoverleg/gesprekken en contact met school  €85
  (dit wordt per kwartier naar rato berekend) 
 • Observatie op school (incl. nagesprek) €85* 
 • Uitgewerkt verslag €85
 • Kernvisie coaching €85 **
 • Didactisch onderzoek €120
 • Telefonisch consult €85

 

* Exclusief reiskosten. Bij een reistijd van meer dan 15 minuten wordt het tarief van een sessie naar rato in rekening gebracht. Voor een reis
afstand van meer dan 5 km per enkele reis worden per km reiskosten van €0,21 in rekening gebracht.

 

** Voor coaching met de kernvisie methode is bekostiging vanuit de gemeente Katwijk mogelijk. Dit kan in overleg met het Centrum Jeugd en Gezin aangevraagd worden. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de aanvraag bij het Centrum Jeugd en Gezin in te dienen, voordat er een traject bij mij gestart kan worden. 

 

 

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW. Onderstaande diensten zijn per uur, tenzij anders vermeld. 


 

 • Intakegesprek+ het maken van een voorstel €110
 • Observatie in de klas (inclusief nagesprek) €95*
 • Begeleiding/coaching individuele leerlingen €95*
 • Kernvisie coaching individuele leerlingen op school €95*
 • Uitgewerkt verslag €95
 • Didactisch onderzoek €130
 • Telefonisch consult €95 (dit wordt per kwartier naar rato berekend)
 • Zorgoverleg €95 (dit wordt per kwartier naar rato berekend).

 

* Exclusief reiskosten. Bij een reistijd van meer dan 15 minuten wordt het tarief van een sessie naar rato in rekening gebracht. Voor een reisafstand van meer dan

5 km per enkele reis worden per km reiskosten van €0,21 in rekening gebracht.

 

 

Coaching kind & jongere

Tarieven scholen

Tarieven ouders

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW. Bovenstaande diensten zijn per uur, tenzij anders vermeld en inclusief voorbereiding, uitwerking, terugkoppeling en gebruik van materialen.

Tarieven Ouders