Tarieven Ouders

 

Tarieven Scholen

 

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW. Onderstaande diensten zijn per uur, tenzij anders vermeld. 

 

Intakegesprek €90 

Begeleiding/coaching €80 

Oudergesprek €80

Zorgoverleg/Ondersteuning bij gesprekken op school €80* 

Observatie op school (incl. nagesprek) €80* 

Uitgewerkt verslag €85

Kernvisie coaching €80 **

 

* Exclusief reiskosten. Bij een reistijd van meer dan 15 minuten wordt het tarief van een sessie naar rato in rekening gebracht. Voor een reis
afstand van meer dan 5 km per enkele reis worden per km reiskosten van €0,21 in rekening gebracht.

 

** Voor coaching met de kernvisie methode is bekostiging vanuit de gemeente Katwijk mogelijk. Dit kan in overleg met het Centrum Jeugd en Gezin aangevraagd worden. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de aanvraag bij het Centrum Jeugd en Gezin in te dienen, voordat er een traject bij mij gestart kan worden. 

 

 

Intakegesprek+ het maken van een voorstel €100

Observatie in de klas (inclusief nagesprek) €90*

Begeleiding/coaching individuele leerlingen €90*

Kernvisie coaching individuele leerlingen op school €90*

Uitgewerkt verslag €95
 

* Exclusief reiskosten. Bij een reistijd van meer dan 15 minuten wordt het tarief van een sessie naar rato in rekening gebracht. Voor een reisafstand van meer dan

5 km per enkele reis worden per km reiskosten van €0,21 in rekening gebracht.

 

 

Coaching kind & jongere

Tarieven scholen

Tarieven ouders

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW. Bovenstaande diensten zijn per uur, tenzij anders vermeld en inclusief voorbereiding, uitwerking, terugkoppeling en gebruik van materialen.

Tarieven Ouders